Shadow Coaching – Skyggearbejde

Hvad er skyggearbejde?

Skyggearbejde, er et dybt personligt intensivt arbejde, som rydder op i din fortid, frigiver energi og giver dig en viden om, at enhver hændelse eller oplevelse i vores liv indeholder spiren til en eller anden værdifuld og vigtig lektie eller visdom.

I Shadow Coaching betragter vi livet som en lærer og har tillid til, at selv vores mest smertefulde og traumatiske oplevelser - efter de er blevet undersøgt og bearbejdet følelsesmæssigt - vil kunne give os lige præcis det, vi har brug for, for at kunne komme til at udfolde os frit og bidrage mest muligt i verden. Prøver vi derimod at undertrykke sider af os selv, vil vi med tiden danne skyggesider.

Så ønsker du at skabe forandringer i dit liv, forandre den verden, du lever i, så er første skridt på vejen SELVINDSIGT, og du må starte med at kigge på dig selv. Starte med at lære dig selv at kende og blive ven med dine skyggesider. Komme til at kende dig selv på et dybt niveau, holde af og lære at elske dig selv præcis som den person, du grundlæggende er.  

I ”en til en” Shadow Coaching session, inddrager vi alle områder af dit liv. Du støttes og guides i, at opdage og udnytte dit fulde potentiale, dine egenskaber, muligheder og alt det, du kan gøre og vil være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer og spændinger, så du bliver i stand til, at opbygge, integrere og udleve ”Dit sunde liv”, autentisk og i integritet.

Skyggearbejde er skabt til dig, som ønsker at:

  • Slutte fred med din fortid, din historie og transformere den til det liv, du drømmer om
  • Opleve at føle dig som et helt menneske
  • Leve et liv i balance og harmoni
  • Tro på dig selv og dit fulde potentiale
  • Opnå mere personlig styrke og tillid til egne kompetencer
  • Sætte en vision for dit liv, og lægge en plan for opnåelse af visionen
  • Realisere konkrete mål i dit liv
  • Se dine relationer som uvurderlige gaver til større kærlighed til dig selv og dine omgivelser
  • Opnå tydelige personlige grænser og en høj integritet
  • Være 100 % autentisk og stå ved hvem du er

2633314_xl skygge,kvinde,mand, hjerte

Skyggearbejde, baggrund og metode

'Skyggen' blev i sin tid defineret af den schweiziske psykolog C.G. Jung, som den ubevidste del af os, en del, som vi ikke vil være ved. Den del, som vi har fortrængt, som vi skammer os over, som vi er i dyb fornægtelse omkring og ubevidst lyver om. Handlemønstre og adfærd, som vi udviklede, da vi var børn og op gennem vores opvækst, så vi kunne passe ind i vores omgivelser, føle os accepteret og elsket i vores familie samt i vores øvrige relationer og skole. Mønstre og adfærd, som i vores voksne liv eksisterer som underliggende commitments (forpligtelser) på et ubevidst plan, og som driver vores tanker, overbevisninger, handlinger og valg samt skaber vores virkelighed.

Skyggearbejde / Shadow Coaching, er en udspringer af denne tankegang. Udviklet af den amerikanske forfatter, psykolog og coach Debbie Ford.  Metoden er anerkendt verden over, som en transformerende proces til at forbinde sig selv på et dybt niveau, og den tager udgangspunkt i, at vi hver især er et individ, men samtidig en del af helheden, hvor helheden eksisterer inde i hver enkelt del af os. Hver især indeholder vi alle de egenskaber, følelser, informationer og muligheder, der eksisterer i helheden. Vi er altså mikrokosmos af makrokosmos.

Shadow coaching er en følelsesmæssig model, læren om følelser, hvor vi ser på og identificerer hele spektret af følelser inden i os selv for at forstå, hvordan vi udviklede og adopterede de overbevisninger, domme, adfærdsmønstre, vaner og commitments (forpligtigelser), som nu styrer vores liv.

Skyggearbejde handler om, at lære dig at elske dig selv, præcis som den du er

Det ultimative mål med Shadow Coaching er, at du støttes i at slutte fred med dig selv og elske dig selv fuldt ud. ”Din historie” er den primære begrænsning, der gøres op med. Vi har som mennesker alle sammen en historie om os selv og vores liv, der enten styrker os eller svækker os, som enten åbner op eller lukker ned for nye muligheder.

Ofte begår vi desværre den fejltagelse, at vi lader vores historie definere os, begrænse os og diktere vores livs kurs. Vores historie har givet mening i vores sind og menneskelige ego struktur, og eksisterer for at beskytte os, hjælpe os med at udvikle os og fungere.

Arbejdet med skygger er en hjertebaseret proces, hvor transformation finder sted i hjertet og ikke i din underbevidsthed, ubevidste sind, hvor det vil være egoet, der kontrollerer.

Dit ego vil aldrig kunne tage dig der hen, hvor dit hjerte længes efter at være. Når egoet kontrollerer, vil vi ofte sidde fast i overflademønstre omkring tanker, undskyldninger, benægtelser og forventninger. Men ved at bevæge dig ind i hjertet, vil du kunne forbinde dig med sandheden om, hvad du i virkeligheden ved og føler dybt inde i dig selv. Lytte til din ”indre stemme”, ”indre visdom”, din ”intuitive verden”, der ALTID ved, hvad du har brug for at gøre lige nu.

Essensen i Shadow Work, Skyggearbejde er autenticitet. ”At få hele Dig frem”.

Er du klar til at lade skyggearbejde nedbryde forskellen mellem der, hvor du er nu, og der hvor du gerne vil være?

X

Nyhedsbrev

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Tilmeld nyhedsbrev